ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op inschrijvingen voor zanglessen bij ‘Zingen bij Jojanneke Rijlaarsdam’. 

PROEFLES

Vooraf aan de start van de eerste lessen krijgt de leerling een gratis proefles. Hierna kan worden besproken of en in welke vorm en frequentie van zanglessen wordt verder gegaan. 

INSCHRIJVING 

Via een inschrijfformulier kan de leerling of ouder/verzorger van de leerling zich aanmelden voor de zanglessen. Dit formulier dient opgestuurd te worden naar mailadres: info@jojannekerijlaarsdam.nl of per post naar:  Jojanneke Rijlaarsdam, Heemskerckstraat 52, 8023 VL, Zwolle. 

OPZEGGEN/UITSCHRIJVEN

Het opzeggen van de lessen door de leerling of ouder/verzorger van de leerling dient schriftelijk te gebeuren per mail of post. Er geldt hierbij een opzegtermijn van 1 maand.  Deze maand opzegtermijn gaat in ná het gevolgd aantal lessen van het gekozen pakket of losse lessen.

BETALINGEN 

Een 10-lessenpakket wordt in 2 termijnen betaald (2x 5 lessen). Het 20 lessenpakket wordt in 3 termijnen betaald (2x 7, & 1x 6 lessen). 

De lessen worden voorafgaand aan een termijn betaald. De leerling ontvangt hiervan een factuur.

Het is altijd mogelijk een pakket uit te breiden. Losse lessen worden per les betaald. De leerling ontvangt hier een factuur van. 

Een zomerpakket (zoals bijvoorbeeld het zomer-zanglespakket, het zomerkoor, etc.) wordt bij 3 tot 6 lessen in één keer betaald. Bij meer lessen kan het na overleg in 2 termijnen worden betaald.

AFWEZIGHEID LEERLING

Het afmelden van een les moet minimaal 48 uur van te voren worden doorgegeven via de mail of telefonisch. Bij later of niet afmelden wordt de les in rekening gebracht en niet ingehaald.

De leerling kan 2 keer per jaar een les inhalen/verzetten. Gebeurt dit vaker, dan worden de nog meer gemiste lessen in rekening gebracht. 

AFWEZIGHEID DOCENT

Bij afwezigheid van de docent wordt de les ingehaald in overleg met de leerling of aan het einde van het seizoen. 

JAARAFSLUITING

Aan het einde van het seizoen is er een optreden. Deelname aan deze afsluiting is vrijwillig. Wel worden leerlingen aangespoord om hieraan mee te doen: het is een mooie kans om aan familie en/of vrienden je stem te laten horen en te laten zien wat je hebt geleerd.

TOT SLOT

Door het indienen van het inschrijfformulier accepteert de leerling indien meerderjarig of de ouder/verzorger van de leerling indien minderjarig de algemene voorwaarden zoals hierboven beschreven.